sâmbătă, 17 februarie 2018

Despre IURIE BRAŞOVEANU, ca om şi artist plastic

Despre IURIE BRAŞOVEANU, ca om şi artist plastic, nu se poate vorbi la modul comun ci dintr-o amplă perspectivă. Dubla ipostază reprezentată de persoana sa în individualitatea ei umană cât şi personajul miraculos, săvârşitor al artei culorilor, izvorăsc din acelaşi punct, fuzionând şi dând naştere unei explozii de simboluri.

Fie admirând grafica, fie pictura domniei sale, prin panorama oferită, ochiul atent si obiectiv, captează esența uneia sau mai multor trăiri,
dezvăluită prin percepția elementelor cheie, absolut original amplasate şi imortalizate. Sacrul, astralul şi romanticul, teme predominante în lucrările sale sunt, frânturi din povestea de viață a omului zguduit din temelii de pierderea tragicã a marii iubiri, de luptele interioare spre redobândirea echilibrului sufletesc, şi în general de conspirațiile vieții sub diferitele sale aspecte. Emotiile, convingerile şi aspirațiile, tot ceea ce ține de propriul eu, este marcat cu finețe în detalii sugestive.
Viața-moartea, lumina-întunericul, binele-răul sunt contrastele asezate mereu pe balanța timpului universal care transformă insesizabil, lăsându-şi amprenta la nivelul spiritului.
Contemplând opera privesti pe om în totalitatea sa, cãutând să descoperi iar şi iar. IURIE BRASOVEANU este un modelator rafinat al sensibilității, proiectându-şi universul eleganței şi măiestriei creatoare în lumina şi libertatea unui alt univers mistic care se extinde pe măsura ce privirea intersectează poemul simțurilor exprimate cu grația liniilor precise. Ca o arie răsunând de melisme şi ale cărei tonalități îşi au locul bine stabilit, impecabil acordate pe portativul care le susține. Sensuri criptice, încercuite de o aură a confidențialității, incită şi invită la meditație, cerându-se a fi descifrate şi depuse omagial, pe soclu rezervat efigiilor iscusinței.
Artistul uimeşte atit privitorul cît şi auditoriul prin discursuri peremptorii, prin limbajul direct, deschis şi fără puncte de ezitare.
În persoana sa reală, fizică dominată de o notabilă modestie, sălăşluieşte un spirit cald, delicat, călit de tempestele şi intemperiile trecutului, care a îmbrățişat un destin ostil, croind şi urmând calea unui vis, împlinit prin muncă asiduă, voință şi studiu. Inteligența, deosebitul talent şi rigurozitatea profesorului, se transformă în pasiune şi mod de a exista, într-o lume proprie paradisiacă, unde harul ceresc îşi revarsă plinătatea.
Ingeniozitatea, indubitabil predestinată copilului devenit virtuoz al desenului, şi naturalețea persoanei, se întrepătrund devenind un întreg de mistică simțire, apt să deschidă ochilor minții, exploratori, infinitul de înfățişări ale cuvântului, poetizat prin cromatică.
Lucrările distinsului om de artă, consacrat şi stimat deja în acest areal imagistic prin experiența vastă, viziuni şi abordări artistice proprii, inimitabile, sunt prilejuri de expunere a mesajului său creator. Înțelegerea, pătrunderea în taina creației sale este posibilă prin sondarea cu voința spiritual-meditativă, depăşind sfera pur rațională.
Din cosmosul personal, impalpabil evadează în astralul real, transformând planşeta-promenada idealã, punctul maxim al regăsirii de sine, într-o reverie din contemplația căreia toate simțurile se abandonează pe valul delicat al vibrației infinutului.
Sacrul, reprezentat cu profundă pioşenie, se imprimă în memoria vizuală şi cognitivă a observatorului ca imagini individuale, care nu se aseamănă cu nici un alt stil. Plăsmuirile sufletului său de artist, asimilează în chipurile reprezentate, penitența de o viață impusă propriului destin, blamul din care cel condamnat, prin harul primit ca o încununare a acceptării deciziei instanței divine, revine nobil in raiul mai demult pierdut.
IURIE BRAŞOVEANU rămâne un miez de maiestuozitate, pulsând în fructul aproape impenetrabil al simplității. Fără a putea fi cu adevărat estimată opera sa, cu valoare culturală, spirituală şi afectivă, nu doar uimeşte sau produce emotii, ci înaripează, oferind salturi dincolo de capacitatea umana obişnuită de întelegere. Un om rar şi un artist fară cusur.
Cristina Maria Niță


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

NOTĂ: Blogul NU răspunde pentru articolele publicate, opiniile postate la rubrica Comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine, integral, autorului articolului, comentariului.